• شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۷
  • Saturday, November 17, 2018
بازنشستگی و کناره گیری زودهنگام دستیار رییس پلیس لوس آنجلس

یکی از مقامات پلیس لوس آنجلس که نخواسته است نامش فاش شود، به لوس آنجلس تایمز بازگو کرده است که علت بازنشستگی زودهنگام جرج ویله گاس، دستیار رییس پلیس لوس آنجلس، رابطه جنسی او به عنوان فرمانده با یکی از زنان زیردست او بوده است و او که 29 سال پیشینه خدمت داشته است ناگزیر به بازنشستگی و کناره گیری شده است.

  • جمعه، ۱۱ آبان ۱۳۹۷
  • 1
  • 85

گر چه میشل مور رئیس پلیس لوس آنجلس از اظهار نظر خودداری کرده است، لیکن سخنگوی اداره پلیس جاش روبنشتاین گفته است که جرج ویله گاس اعلام بازنشستگی کرده و قوانین ایالتی من را ازبیان هر گونه آگاهی رسانی منع می‌کند. 
در هر حال استیو سوبارو، رییس بخش غیرنظامی کمیسیون پلیس لوس آنجلس،  گر چه نخواست به جزئیات بپردازد، لیکن گفت او نامه‌ای دریافت کرده که در آن به رابطه نادرست پرداخته شده است. 
 

نظر خود را در خصوص این مطب کنید
سرخط خبرها