• شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۷
  • Saturday, November 17, 2018
دستور قاضی برای دکتر گرانت روبیچا

در نخستین جلسه دادگاه دکتر جراح گرانت روبیچا و دوست دخترش سریسا رایلی، قاضی دستور داد که او تا پایان پرونده از کار پزشکی خودداری کند، این محدودیت از سوی اداره نظام پزشکی کالیفرنیا نیز تایید شده است و دوست دختر او نیز که اجازه کار به عنوان آموزگار جانشین را دارد، اجازه کار نخواهد داشت.

  • جمعه، ۱۱ آبان ۱۳۹۷
  • 1
  • 84

از میان 7 بانویی که در پرونده تجاوز و آزار جنسی، مورد رسیدگی و دادخواست از سوی دادستان ارنج کانتی به قاضی ارائه شده است، یکی از زنان، پرونده شکایت مدنی برای دریافت خسارت نیز به طور جداگانه به دادگاه عالی تسلیم کرده است. بنابر شکایت او، این پزشک و دوست دخترش او را با استفاده از مواد مخدر و داروی بیهوشی مورد تجاوز قرار داده‌اند. 
 

نظر خود را در خصوص این مطب کنید
سرخط خبرها