• شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۷
  • Saturday, November 17, 2018
مرگ یک زن در اتوموبیل به علت باد و توفان در سانتا آنا

باد و توفان سانتا آنا، که از بامداد امروز با سرعت 15 تا 30 مایل در ساعت آغاز شده و در برخی از نقاط جنوب کالیفرنیا به 65 مایل در ساعت نیز رسیده است، در شهر تاستین ارنج کانتی موجب مرگ یک زن در اتوموبیل خود شد. این توفان موجب شکستن یک درخت اوکالیپتوس شد که تنه این درخت در مجموعه آپارتمانی در خیابان رد هیل در شماره 14000 این درخت نخست موجب سقوط روی سقف چوبی پارکینگ و سپس فرود آن بر روی اتوموبیل زنی ،موجب مرگ او شد.

  • جمعه، ۲۷ مهر ۱۳۹۷
  • 1
  • 197

این باد در مناطق سانتا باربارا و سن لوئیس اوبیسپو از سرعت افتاده است لیکن سرعت و پیچش این باد در جنوب کالیفرنیا هشدار دهنده مانده است. 
 

نظر خود را در خصوص این مطب کنید
سرخط خبرها