• شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۷
  • Saturday, November 17, 2018
دستمزد 15 دلاری برای کارمندان دیسنی لند

نشست سه شنبه شب ، شورای شهر آناهایم با حضور اعتراضی شماری از کارکنان دیسنی لند و صاحبان مشاغل دچار اغتشاش و انتقاد شدید حاضران شد، از سوی وکیل شهر آناهایم در این نشست مطرح شده بود که لایحه L که در انتخابات ماه نوامبر به رای گذاشته می‌شود در صورت تصویب نیز شامل مشاغل بزرگ از جمله دیسنی لند نمی‌شود و تنها شرکت‌های کوچک را پرداخت ساعتی 15 دلار به عنوان حداقل دست مزد شامل خواهد شد و دیسنی لند با 30000 کارمند و کارگر مجبور به اجرای آن نخواهد بود.

  • جمعه، ۲۰ مهر ۱۳۹۷
  • 1
  • 190

 بر اساس این لایحه حداقل دستمزد 15 دلار خواهد بود و از اول ژانویه 2019 سالی یک دلار به حداقل دستمزد افزوده باید شود تا در سال 2022 به 18 دلار در ساعت دست یابند این نظر شورای شهر آناهایم از یک سو مورد اعتراض دیگر صاحبان مشاغل است و از سوی دیگر مورد اعتراض کارکنان دیسنی لند.

نظر خود را در خصوص این مطب کنید
سرخط خبرها