• یکشنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۷
  • Sunday, December 9, 2018
جریمه برای مهاجران غیر قانونی که مدیکل و مدیکر استفاده کنند

در حالی که سال گذشته پرونده لایحه بیمه درمانی تک پرداختی مورد علاقه جری براون فرماندار کالیفرنیا به سبب این که در مجلس امکان رای اکثریت را نداشت به پرونده‌های بایگانی پیوست لیکن به سبب نیاز برای بیمه درمانی برای افراد کم‌درآمد، با این که داشتن بیمه درمانی مدیکل برای مهاجران غیرقانونی نیز کنار گذاشته شده بود، جری براون لایحه تازه‌ای را که همین گروه از قانون‌گذاران برای پوشش درمانی ارزان برای افراد کم درآمد تهیه کرده بودند را پس از تصویب، با اعضای خود، اجرایی کرد تا دست کم بخشی از افراد نیازمند به بیمه درمانی، از این پوشش با فاصله کمی از بیمه درمانی رایگان بهره‌مند شوند.

  • یکشنبه، ۰۸ مهر ۱۳۹۷
  • 1
  • 229

این در حالی است که وزارت امنیت داخلی آمریکا تلاش دارد مهاجران غیرقانونی استفاده کننده از بیمه درمانی مدیکر و مدیکل را جریمه نماید.
 

نظر خود را در خصوص این مطب کنید
سرخط خبرها