• پنج شنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۷
  • Thursday, October 18, 2018
پشتیبانی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و ترابری از اعتصاب کامیون داران ایران

فدراسیون جهانی حمل و نقل و ترلبری که نماینده بیش از 20 میلیون کارگر این صنعت نقل از ۱۴۰ کشور جهان است، با انتشار بیانیه ای از اعتصاب رانندگان کامیون در ایران پشتیبانی کرده و اعلام کرده است که با این رانندگان همبستگی کامل دارد

  • دوشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۷
  • 1
  • 543

در این بیانیه تصریح شده است که رانندگان کامیون در ایران همراه با اکثر ایرانیان از درآمد پایین و افزایش قیمتها در رنج هستند.
 
این بیانیه که به امضای نوئل کوارد رییس بخش حمل و نقل و ترابری این فدراسیون  رسیده است بر حقوق کارگران از جمله حق داشتن  سندیکاهای مستقل به عنوان کلیدی برای حل مشکلات کارگری تاکید شده است.
در این بیانیه آمده است که شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه از این اعتصاب پشتیبانی کرده است. در عین حال در بیانیه آمده است که توده ملت ایران نیز از این اعتصاب پشتیبانی کرده اند. این اعتصاب تاکنون بیش از 250 شهر را در برگرفته است و هم چنان در حال گسترش است.
در این بیانیه به شرایط بسیار بد کامیونها که نیاز به لوازم یدکی و هم چنین تعمیر دارند اشاره شده است.
آخرین خبرها حکایت از آن می کند که حکومت جمهوری اسلامی برای مقابله با خواست و اعتصاب بر حق کامیونداران متوسل به استفاده از تراک های کوچک pickup truck و هم چنین استفاده از کمانکارهای ارتش و سپاه پاسداران شده است.
کارشناسان سیاسی و صنفی معتقدند که اصناف دیگر نیز باید به پشتیبانی از رانندگان کامیون به این اعتصاب به پیوندند تا به فروپاشی رژیم استبدادی از طریق خود مردم ایران و نه خارجی ها کمک کنند.
 

نظر خود را در خصوص این مطب کنید
سرخط خبرها