• یکشنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۷
  • Sunday, December 9, 2018
یاری گروه امداد اسرائیلی به پناه جویان ایرانی در جزایر یونان

طی چند هفته گذشته این فرصت را داشتم که با آقای "یوتام پولیتزر" مدیر سازمان غیر انتفاعی اسرائیلی موسوم به "ایسرا-اید" یا "امداد اسرائیلی" مصاحبه ای داشته باشم. موضوع مصاحبه، چگونگی مساعدت این سازمان امداد به ایرانیان و مسلمانانی است که از سرزمینهای خود گریخته و برای زندگی بهتر در سر زمینهای دیگر به جزایر یونان رسیده اند.

  • سه شنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
  • 1
  • 358

نظر خود را در خصوص این مطب کنید
سرخط خبرها